Hướng dẫn và giá cước

STT Kênh sử dụng Đăng ký Hủy Giá cước Tính năng hỗ trợ
1

 

 

 

SMS

 

 

 

 

– Đăng ký Gói Ebook: soạn DKEB, DK1 – DK3 gửi 1561 đối với gói Ngày

– Đăng ký Gói Video: soạn DKVD, DK4-DK6 gửi 1561 đối với gói Ngày

– Đăng ký Luật tổng hợp: soạn DKLTH, DK7-DK9 gửi 1561 đối với gói Ngày

 

-Hủy dịch vụ soạn HUYEB gửi 1561

 

-Hủy dịch vụ soạn HUYVD gửi 1561

 

-Hủy dịch vụ soạn HUYLTH gửi 1561

3.000đ/ngày cho gói Ngày ( gia hạn hàng ngày)

3.000đ/ngày cho gói Ngày ( gia hạn hàng ngày)

3.000đ/ngày cho gói Ngày ( gia hạn hàng ngày)

Cho phép khách hàng đọc nội dung tin tức, xem video miễn phí. Đối với các thuê bao đăng ký dịch vụ được sử dụng trọn vẹn tính năng của website như tin tức pháp luật, thông tin về văn bản pháp luật hay thực hành các kiến thức về pháp luật thông qua những bài trắc nghiệm bằng cách đăng nhập bằng số điện thoại của khách hàng..

 

2 Website Truy cập website http://AFun.vn và làm theo hướng dẫn Truy cập website http://AFun.vn và làm theo hướng dẫn
3 Wapsite Truy cập wapsite http://AFun.vn và làm theo hướng dẫn Truy cập wapsite http://AFun.vn và làm theo hướng dẫn
4 Ứng dụng Mở ứng dụng AFun.vn

và làm theo hướng dẫn

Mở ứng dụng AFun.vn và làm theo hướng dẫn